ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ملیسی

لغت‌نامه دهخدا

ملیسی . [ م َ ] (ص ) نار ملیسی ؛ انار شیرین بی دانه . (مقدمه ٔ التفهیم چ همایی ص قفا) : مشتری دلالت دارد بر نار ملیسی و سیب و گندم و جو... (التفهیم ). از میوه ها انار ملیسی و سیب شیرین که نیک رسیده باشد و خربزه ٔ هندو. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). درختان خرما و برخصوص انار ملیسی باشد سخت نیکو. (فارسنامه ٔ ابن البلخی ص 148).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ