ترجمه مقاله

ملودیک

لغت‌نامه دهخدا

ملودیک . [ م ِ ل ُ ] (فرانسوی ، ص ) که دارای پایه ٔ ملودی باشد. که جنبه ٔ ملودی را داراست . مقابل ریتمیک که وزنی وآهنگی و ضربی است . (از لاروس ). رجوع به ملودی شود.
ترجمه مقاله