ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ملطاط

لغت‌نامه دهخدا

ملطاط. [ ] (اِ) دیناقوس است . (فهرست مخزن الادویه ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ