ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ملخونیه

لغت‌نامه دهخدا

ملخونیه . [ م َ ل َ ی َ ] (معرب ، اِ) مالیخولیا. (از دزی ج 2 ص 611). رجوع به مالیخولیا شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ