ترجمه مقاله

ملثم

لغت‌نامه دهخدا

ملثم . [ م ُ ل َث ْ ث َ ] (ع ص ) بوسیده شده . (غیاث ) (آنندراج ). || دهان بند بر دهن استوار بسته . (از اقرب الموارد).
ترجمه مقاله