ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ملانکتون

لغت‌نامه دهخدا

ملانکتون . [ م ِ تُن ْ ] (اِخ ) فیلیپ شوارتزرد. از علمای مذهبی آلمان و از دوستان لوتر بود و «اعتراف اگسبورگ » نگارش اوست . (از لاروس ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ