ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مقعوص

لغت‌نامه دهخدا

مقعوص . [ م َ ] (ع ص ) مبتلا به بیماری قعاص . (از اقرب الموارد) (از محیط المحیط). و رجوع به ماده ٔ بعد شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ