ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مقدسه

لغت‌نامه دهخدا

مقدسه . [ م ُ ق َدْ دَ س َ ] (ع ص ) مقدس . (ناظم الاطباء). مقدسة. پاک . پاکیزه . منزه : سلام و خدمت من خادم فرماید رسانیدن به سجاده ٔ مقدسه ٔ مجلس اسمی اقضی القضاة... (منشآت خاقانی چ محمد روشن ص 49). و رجوع به مقدس شود.
- اماکن مقدسه . رجوع به اماکن شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ