ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مقانع

لغت‌نامه دهخدا

مقانع. [م َ ن ِ ] (ع اِ) ج ِ مِقنَع و مِقنَعة. (ناظم الاطباء). ج ِ مقنعة. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به مقنع و مقنعة شود. || ج ِ مَقنَع، گواه عدل و بسنده که بس است ذات او یا شهادت او یا حکم او. (آنندراج ) (از اقرب الموارد). و رجوع به مَقنَع شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ