ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مفصلاً

لغت‌نامه دهخدا

مفصلاً. [ م ُ ف َص ْ ص َ لَن ْ ] (ع ق ) مأخوذ از تازی ، با تفصیل و مشروحاً و با دقت و با بیان طولانی . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ