ترجمه مقاله

مفترص

لغت‌نامه دهخدا

مفترص . [ م ُ ت َ رِ ] (ع ص ) غنیمت شمارنده ٔ فرصت . (آنندراج ). آنکه فرصت را غنیمت می شمارد. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). و رجوع به افتراص شود.
ترجمه مقاله