ترجمه مقاله

مغیبة

لغت‌نامه دهخدا

مغیبة. [ م ُ ب َ ] (ع ص ) آن زن که شویش غایب بود. (مهذب الاسماء): امرأة مغیبة؛ زن که شوی او غایب باشد. مُغیب یا مُغیِب . (منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).
ترجمه مقاله