ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مغیاز

لغت‌نامه دهخدا

مغیاز. [ م ِغ ْ / م َغ ْ ] (اِ) به معنی شاگردانه است و آن دو سه پولی است که به طریق انعام بعد از اجرت استاد به شاگرد دهند. (برهان ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء). مصحف فغیاز و بغیاز. (حاشیه ٔ برهان چ معین ). و رجوع به فغیاز و بغیاز شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ