ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مغلیمة

لغت‌نامه دهخدا

مغلیمة. [ م ِ م َ ] (ع ص ) مؤنث مغلیم . (منتهی الارب ). زن تیزشهوت . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ