ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مغطل

لغت‌نامه دهخدا

مغطل . [ م ُ طِ ] (ع ص ) ابر توبرتوی بسیار تاریک . (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب ). و رجوع به اغطال شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ