ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مغضة

لغت‌نامه دهخدا

مغضة. [ م َ غ َض ْ ض َ ] (ع اِمص ) کمی . (منتهی الارب ). کمی و منقصت . || ذلت . خواری . (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ