ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مغدیة

لغت‌نامه دهخدا

مغدیة. [ م َ دی ی َ ] (ع اِ) بورانی . (مهذب الاسماء). بورانی بادنجان . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به مَغْد. (معنی اول ) شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ