ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مغتلف

لغت‌نامه دهخدا

مغتلف . [ م ُ ت َ ل ِ ](ع ص ) غلاف یابنده . (آنندراج ) (از منتهی الارب ). آنکه غلاف به دست آورد. || آنکه غالیه بر روی و ریش می مالد. (ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ