ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مغتلت

لغت‌نامه دهخدا

مغتلت . [ م ُ ت َ ل ِ ] (ع ص ) گیرنده ٔ آتش زنه از درخت ناشناخته . || آتش زنه که آتش ندهد. (آنندراج ) (ازمنتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (از محیط المحیط).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ