ترجمه مقاله

مغبة

لغت‌نامه دهخدا

مغبة. [ م َ غ َب ْ ب َ ] (ع اِ) انجام . (دهار).پایان هر چیزی . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). عاقبت هر چیزی . غِب ّ. (از اقرب الموارد). پایان کار. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به ماده ٔ بعد شود.
ترجمه مقاله