ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

معمر

لغت‌نامه دهخدا

معمر. [ م َ م َ ] (اِخ )ابن احمد اصفهانی . رجوع به ابومنصور معمر... شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ