ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

معصومی

لغت‌نامه دهخدا

معصومی . [ م َ ] (حامص ) بیگناهی و عصمت . (ناظم الاطباء). معصوم بودن :
حجت معصومی مریم بس است
عیسی یک روزه گه امتحان .

خاقانی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ