ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

معزی

لغت‌نامه دهخدا

معزی . [ م ُ ع َزْ زی ] (ع ص ) تعزیت کننده . (غیاث ) (آنندراج ). تسلیت دهنده و تعزیت گوینده . (ناظم الاطباء). تسلیت گو. تعزیت گو. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به تعزیة شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ