ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

معاقمة

لغت‌نامه دهخدا

معاقمة. [م ُ ق َ م َ ] (ع مص ) مخاصمه . (تاج المصادر بیهقی ). پیکار کردن و خصومت نمودن و دشنام دادن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). مخاصمت . (اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ