ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مظلمة

لغت‌نامه دهخدا

مظلمة. [ م َ ل ِ م َ ] (ع اِمص ) دادخواهی و داد. (منتهی الارب ) (آنندراج ). آنچه که از ظالم طلبی و اسم است آنچه را که به ظلم از تو اخذ شده است . ج ، مَظالِم . (از اقرب الموارد) (از محیطالمحیط). ستم . (از غیاث ). داد و دادخواهی . (ناظم الاطباء). و رجوع به ماده ٔ بعد شود. || (اِ) عدالت گاهها و جاهائی که در آن ظالمان را به سزا می رسانند. (غیاث ). و رجوع به مظالم شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ