ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مظالمی

لغت‌نامه دهخدا

مظالمی . [ م َ ل ِ می ی ] (ع ص نسبی ) این انتساب اشتغال به عمل مظالم را می رساند. (از الانساب سمعانی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ