ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مضاهبة

لغت‌نامه دهخدا

مضاهبة. [ م ُ هََ ب َ ] (ع مص ) همدیگر را دشنام دادن و بد گفتن روباروی .(منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ