ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مضاحکة

لغت‌نامه دهخدا

مضاحکة. [ م ُ ح َ ک َ ] (ع مص ) باکسی خندیدن . (تاج المصادر بیهقی ) (دهار چ بنیاد فرهنگ ) (از اقرب الموارد). || غلبه کردن بر کسی در خندیدن . (از اقرب الموارد) (از محیطالمحیط).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ