ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مصلم

لغت‌نامه دهخدا

مصلم . [ م ُص َل ْ ل َ ] (ع ص ) مرد گوش از بن بریده . (منتهی الارب )(ناظم الاطباء) (آنندراج ). بریده گوش . (مهذب الاسماء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ