ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مصفی

لغت‌نامه دهخدا

مصفی . [ م ُ ص َف ْ فی ] (ع ص ) آن که صاف می کند. (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ