ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مصطحم

لغت‌نامه دهخدا

مصطحم . [ م ُ طَ ح ِ ] (ع ص ) راست ایستنده . (از اقرب الموارد) (آنندراج ). و رجوع به مصطخم شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ