ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مصروفة

لغت‌نامه دهخدا

مصروفة. [ م َ ف َ ] (ع ص )می خورده شده . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء).خمر مشروبه . (از اقرب الموارد). شراب آشامیده شده .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ