ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مصدغة

لغت‌نامه دهخدا

مصدغة. [ م ِ دَ غ َ ] (ع اِ) نازبالش . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). زیرگوشی . مسدغة. مزدغه . مخده . زیرگوشی . (یادداشت مؤلف ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ