ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مصابح

لغت‌نامه دهخدا

مصابح . [ م َ ب ِ ] (ع اِ) ج ِ مصباح به معنی کاسه ٔ بزرگ که صبوح کنند به آن . (آنندراج ). و رجوع به مصابح شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ