ترجمه مقاله

مشدة

لغت‌نامه دهخدا

مشدة. [ م ِ ش َدْ دَ ] (ع اِ) میان بنده . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به شَدّ شود.
ترجمه مقاله