ترجمه مقاله

مشجج

لغت‌نامه دهخدا

مشجج . [ م ُ ش َج ْ ج َ ] (ع ص ) شکسته سر از هر چیزی . (منتهی الارب ) (آنندراج ). شکسته و سر شکافته . (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).
ترجمه مقاله