ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مشتکی عنه

لغت‌نامه دهخدا

مشتکی عنه . [ م ُ ت َ کا ع َن ْه ْ ] (ع ص مرکب ، اِ مرکب ) آن که از او شکایت شده . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ