ترجمه مقاله

مشترط

لغت‌نامه دهخدا

مشترط. [ م ُ ت َ رِ ] (ع ص ) پیمان کننده . (آنندراج ) (از منتهی الارب ). آن که بشرط معلق میکند. (ناظم الاطباء).
ترجمه مقاله