ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مشاورة

لغت‌نامه دهخدا

مشاورة. [ م ُ وَ رَ ] (ع مص ) کنکاش کردن . (منتهی الارب ). مشورت کردن . (آنندراج ) (از اقرب الموارد). مؤآمرة. سگالیدن . بایکدیگر رای زدن . مشورت کردن . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). شاورته فی کذا مشاورة؛ رجوع کردم به او تا ببینم رای وی را در این کار و کنکاش نمودم ، فانا مشاور. (ناظم الاطباء). و رجوع به مشاورت شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ