ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مشاهد

لغت‌نامه دهخدا

مشاهد. [ م ُ هََ ] (ع ص ) دیده شده . گواهی داده شده . نگاه کرده . نگریسته . (از ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ