ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مشاهد

لغت‌نامه دهخدا

مشاهد. [ م َ هَِ ] (ع اِ) شهادتگاه ها. قبرستان شهیدان . (از ناظم الاطباء). ج ِ مَشهد.
- مشاهد شریفه ؛ قبر مطهر منور آن حضرت و قبور ائمه ٔ اطهار صلوات اﷲ علیهم . (ناظم الاطباء).
- مشاهد متبرکه ؛ مشاهد شریفه . رجوع به ترکیب قبل شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ