ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مشابه

لغت‌نامه دهخدا

مشابه . [ م َ ب ِه ْ ] (ع اِ) ج ِ شَبَه به معنی مانند. (آنندراج ) (ناظم الاطباء). ج ِ شِبه و شَبَه ، به معنی مثل بر غیر قیاس ، مانند حسن و محاسن . (از اقرب الموارد). به معنی اَشْباه است و گویند جمعی است که مفرد ندارد. یقال : فیه مشابه من فلان ؛ ای اشباه . (از ذیل اقرب الموارد). و رجوع به شبه شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ