ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مسلمی

لغت‌نامه دهخدا

مسلمی . [ م ُ ل ِ ] (اِخ ) مسلمی حمیدی فرزند میری شاعر مشهور. او راست : بهجة آلاثار که در معارضه ٔ دریای ابرار امیرخسرو نظم کرده است . (کشف الظنون ج 1 ص 256).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ