ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مسلمین

لغت‌نامه دهخدا

مسلمین . [ م ُ ل ِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ مسلم (در حالت نصبی و جری ). مردهای مسلمان . (ناظم الاطباء). مسلمانان . آنان که تابع دین اسلام باشند. (یادداشت مرحوم دهخدا). مسلمون : جمیع مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات را توفیق راه راست کرامت فرمای . (قابوسنامه چ غلامحسین یوسفی چ 2 حاشیه ٔ ص 6).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ