ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مسلمیة

لغت‌نامه دهخدا

مسلمیة. [ م ُ س َل ْ ل َ می ی َ ] (ع ص نسبی ) مُسلَّمة. رجوع به مسلّمة و مسلمیات شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ