ترجمه مقاله

مسف

لغت‌نامه دهخدا

مسف . [ م ُ س َف ف ] (ع ص ) رنگ بدل . (ناظم الاطباء). و رجوع به اسفاف شود.
ترجمه مقاله