ترجمه مقاله

مسدع

لغت‌نامه دهخدا

مسدع . [ م ِ دَ ] (ع ص ) به راه خود رونده یا هادی و دلیل و راه نما. (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).
ترجمه مقاله