ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مستکثر

لغت‌نامه دهخدا

مستکثر. [ م ُ ت َ ث ِ ] (ع ص ) نعت فاعلی از استکثار. آنکه بسیار و فراوان می خواهد. (از منتهی الارب ). رجوع به استکثار شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ