ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مستغمد

لغت‌نامه دهخدا

مستغمد. [ م ُ ت َ م ِ ] (ع ص ) نعت فاعلی از استغماد. پوشیده و نهفته . (ناظم الاطباء). || تیره و تار. (ناظم الاطباء). و رجوع به استغماد شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ