ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مستظهری

لغت‌نامه دهخدا

مستظهری . [ م ُ ت َ هَِ ] (اِخ ) محمدبن احمدبن حسین بن عمر شاشی ، مکنی به ابوبکر و ملقب به فخرالاسلام مستظهری ، از رؤسای شافعیان در عراق . وی بسال 429 هَ . ق . متولد شد سپس بسال 504 تدریس نظامیه ٔ بغداد را بعهده گرفت و بسال 507 هَ . ق . درگذشت . او راست : حلیة العلماء فی معرفة مذاهب الفقهاء، العمدة فی فروع الشافعیة، تلخیص القول . (از الاعلام زرکلی ج 6 ص 210 از وفیات الاعیان و طبقات السبکی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ